Skip to main content

Pelajar MRSM TAR terima Anugerah Kecemerlangan Akademik UMPSA

PEKAN  13 Januari 2024 - Naib Canselor Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah (UMPSA), Profesor Dato’ Ts. Dr. Yuserrie Zainuddin hadir menyampaikan Anugerah Pelajar Cemerlang Maktab Rendah Sains MARA (MRSM) Tun Abdul Razak dalam Majlis Graduasi Ke-14 baru-baru ini. 

Ketibaan Profesor Dato’ Ts. Dr. Yuserrie disambut Pengetua MRSM Tun Abdul Razak, Tuan Haji Muhammad Abu Bakar Ismail bersama barışan para guru.  

Subscribe to Anugerah Kecemerlangan Akademik