Skip to main content

Pelajar FTKEE manfaatkan kepakaran dengan tanggungjawab sosial

KUANTAN, 13 Januari 2024 - Seramai 11 pelajar Fakulti Teknolgi Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (FTKEE), Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah (UMPSA) memanfaatkan ilmu dengan mengaplikasikan kerja-kerja penyelenggaraan peralatan elektrik di Masjid Al- Hidayah Paya Besar Kuantan baru-baru ini. 

Mereka terdiri daripada pelajar Kursus Building Electrical System Maintenance (BVE2315), FTKEE. 

Mohamad Samsulsairi bina empayar Engineer Tako

GAMBANG, 24 Januari 2024 - Graduan holistik, berciri keusahawanan dan seimbang merupakan merupakan salah satu elemen lonjakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 (Pendidikan Tinggi).

Ia telah menggariskan strategi dan inisiatif Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) untuk menyediakan pendidikan yang seimbang antara ilmu dengan akhlak serta menggalakkan pelajar untuk memupuk minda keusahawanan. 

27 UMPSA student leaders promise to shoulder responsibilities

KUANTAN, 11 January 2023 - A total of 27 students pledged and signed the oath of the Students’ Representative Council (MPP) of Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah (UMPSA) Session 2023/2024 before the Vice-Chancellor, Professor Dato’ Ts. Dr. Yuserrie Zainuddin at the ceremony held at Swiss-Belhotel Kuantan.

This programme was also joined by the Deputy Vice-Chancellor (Student Affairs and Alumni), Professor Ts. Dr. Mohd Rusllim Mohamed and the top management of UMPSA.

27 pemimpin pelajar UMPSA janji tunai tanggungjawab

KUANTAN, 11 Januari 2023 - Seramai 27 orang pelajar berjanji dan menandatangani surat sumpah Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah (UMPSA) Sesi 2023/2024 di hadapan Naib Canselor, Profesor Dato’ Ts. Dr. Yuserrie Zainuddin dalam majlis yang berlangsung di Swiss-Belhotel Kuantan.

Program turut dihadiri Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni), Profesor Ts. Dr. Mohd Rusllim Mohamed dan barisan pengurusan tertinggi UMPSA.

Pelajar MRSM TAR terima Anugerah Kecemerlangan Akademik UMPSA

PEKAN  13 Januari 2024 - Naib Canselor Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah (UMPSA), Profesor Dato’ Ts. Dr. Yuserrie Zainuddin hadir menyampaikan Anugerah Pelajar Cemerlang Maktab Rendah Sains MARA (MRSM) Tun Abdul Razak dalam Majlis Graduasi Ke-14 baru-baru ini. 

Ketibaan Profesor Dato’ Ts. Dr. Yuserrie disambut Pengetua MRSM Tun Abdul Razak, Tuan Haji Muhammad Abu Bakar Ismail bersama barışan para guru.  

Subscribe to Student