Skip to main content

UMPSA edar bekas makanan percuma jayakan Kempen Inisiatif Kelestarian

PEKAN, 19 Mac 2024 - Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah (UMPSA) mengedarkan bekas makanan sebagai usaha meningkatkan kesedaran dalam kalangan warganya terhadap usaha menjaga alam sekitar bagi menjayakan Kempen Inisiatif Kelestarian seiring untuk merealisasikan hasrat universiti ke arah Kampus Lestari. 

Hadir mengagihkan bekas makanan secara percuma itu, Pengarah Pusat Pembangunan Kelestarian (SDC), Dr. Suhaidah Hussain di Perkarangan Bazar Ramadan UMPSA Pekan.

Subscribe to Bekas makanan percuma