Skip to main content

Sistem Mekatronik melatari teknologi automotif masa kini

Dunia automotif kini telah berevolusi kepada keperluan sistem elektronik yang lebih canggih. Terdahulu, kecanggihan sistem elektronik ini asalnya hanya mencakupi sistem pemprosesan maklumat dan komunikasi dalam kenderaan semata-mata, contohnya sistem pandu arah atau sistem navigasi serta sistem telefon pintar. Kini, sistem elektronik kenderaan adalah berintegrasi terus dengan komponen mekanikal dalam sistem automotif.

Pentingnya guru dalam membentuk laluan kerjaya pelajar

Guru bukanlah satu kata nama yang asing dalam kehidupan seseorang. Menurut Pusat Rujukan Persuratan Melayu (PRPM), iaitu satu kemudahan dalam talian yang disediakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, guru bermaksud orang yang mengajar, pendidik, pengajar, atau pengasuh. Bermula daripada bayi, ibu bapa dan ahli keluarga merupakan ‘guru’ pertama dalam kehidupan seseorang. Bagi bayi atau kanak-kanak yang diasuh di taska atau rumah pengasuh oleh seorang pengasuh–individu ini juga memainkan peranan sebagai ‘guru’. 

More than just academics

In the ongoing discourse about reforming our education system, one crucial aspect often overlooked is the promotion of a healthy work-life balance among academics. It's easy to overlook the multifaceted identities that define us beyond the confines of our professional identities: professors, researchers, scholars, and teachers. We are not just academics, we are so much more. We are husbands, wives, sons, daughters, parents, friends, siblings, neighbours, caregivers, and parts of other meaningful communities.

Terima Kasih atas Budimu Guru

Tidak dinafikan tugas pendidik seperti cikgu dan pensyarah amat mencabar pada masa kini. Peri pentingnya pendidikan digalas oleh manusia kecil berjiwa besar seperti mereka, maka tidak hairanlah sesetengah konteks kajian menggunakan ‘guru’ bagi merujuk kepada cikgu, pensyarah, ustaz, ustazah dan pendidik-pendidik lain yang menyampaikan ilmu, memberdayakan intelek dan menginspirasikan kehidupan dengan landasan pengetahuan. 

Tersilap Percaturan, Sesal Seumur Hidup: Memberdayakan Pekerja Beramanah Supaya Tidak Tersenarai di Dalam Pangkalan Data ‘Name and Shame’

Barangkali kita pernah mendengar ungkapan ini agar kita berjaga-jaga dalam perlakuan, perbuatan dan perkataan. ‘Tersilap percaturan, sesal seumur hidup’ memberi bahawa jika tersilap pertimbangan dalam membuat keputusan, maka kesannya akan diterima sepanjang hayat. Walaupun perkataan ‘percaturan’ sinonim dengan kuasa dan politik, namun penggunaannya dalam makalah sastera yang mengaitkannya dengan kehidupan serta keputusan sering digunakan. 

Subscribe to Experts