Skip to main content

Anang, an entrepreneurial engineer, introduces Malaysian-flavoured Shawarma

GAMBANG, 22 February 2024 - The increasingly busy lifestyle of Malaysians, prioritizing healthy and fast-food options, has led to the growing popularity of food services. 

Shawarma, also known as Kebab Roll, is a fast and healthy food category originating from Middle Eastern countries such as Arabia, Turkey, Egypt, Jordan, and Iraq, which has begun to be marketed and well-received in Malaysia.

Anang jurutera usahawan perkenal Shawarma cita rasa Malaysia

GAMBANG, 22 Februari 2024 - Gaya kehidupan harian rakyat Malaysia yang semakin sibuk dan mementingkan makanan sihat dan makanan boleh dimakan segera menyebabkan perkhidmatan makanan ini semakin mendapat sambutan. 

Shawarma atau juga disebut Kebab Gulung merupakan kategori makanan segera dan sihat yang berasal dari negara Timur Tengah seperti Arab, Turki, Mesir, Jordan dan Iraq telah mula dipasarkan dan mendapat sambutan di Malaysia. 

Mohamad Samsulsairi bina empayar Engineer Tako

GAMBANG, 24 Januari 2024 - Graduan holistik, berciri keusahawanan dan seimbang merupakan merupakan salah satu elemen lonjakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 (Pendidikan Tinggi).

Ia telah menggariskan strategi dan inisiatif Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) untuk menyediakan pendidikan yang seimbang antara ilmu dengan akhlak serta menggalakkan pelajar untuk memupuk minda keusahawanan. 

Skim Pendaftaran Perniagaan Prihatin (SPPP) beri manfaat buat pelajar UMP

KUANTAN, 16 Mac 2022 - Skim Pendaftaran Perniagaan Prihatin (SPPP) yang dilancar pada 15 Februari 2021 kini diperluas kepada usahawan kumpulan B40 dan pelajar Institusi Pengajian Tinggi Awam/Swasta (IPTA/S).

Mereka yang ingin mendaftarkan perniagaan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 akan dikecualikan fi pendaftaran dan maklumat perniagaan. 

Subscribe to PUPUK