Skip to main content

NC UMP umum lapan iltizam melestari kecemerlangan UMP

PEKAN: Naib Canselor Universiti Malaysia Pahang (UMP), Prof Datuk Dr. Yuserrie Zainuddin mengumumkan lapan iltizam dan azam bagi melestari kecemerlangan dalam kualiti akademik, pembangunan penyelidikan dan perkhidmatan agar institusi pengajian tinggi (IPT) itu terus diiktiraf di persada dunia.

Author
azwin