Skip to main content

UMPSA rai 58 staf yang berkhidmat 20 tahun

GAMBANG, 16 Februari 2024 – Seramai 58 staf Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah (UMPSA) yang telah berkhidmat selama 20 tahun telah diraikan sempena Majlis Amanat Naib Canselor baru-baru ini. 

Majlis penyampaian sijil dan wang sagu hati telah disampaikan oleh Naib Canselor UMPSA, Profesor Dato’ Ts. Dr. Yusserie Zainuddin dan Pendaftar/Ketua Pegawai Operasi, Dato’ Saiful Bahri Ahmad Bakarim. 

Subscribe to Satf berkhidmat selama 20 tahun