Skip to main content

Majlis Syarahan Umum Profesor kongsi kepakaran dalam inovasi bahan kimia khusus dan grafin

GAMBANG, 4 April 2024 - Majlis Syarahan Umum Profesor Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah (UMPSA) memberi peluang para akademia berkongsi kepakaran dan memperkayakan ilmu pengetahuan dengan pemikiran intelektual berkaitan dengan isu-isu kontemporari dan budaya masyarakat di negara ini. 

Program itu menyaksikan Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kimia dan Proses (FTKKP) sebagai penganjur dengan penyelarasan di bawah Jabatan Hal Ehwal Akademik dan Antarabangsa (JHEAA). 

Subscribe to Majlis Syarahan Umum Profesor