Skip to main content

3 ‘HB’ mantapkan kolaborasi universiti-industri

KUANTAN, 27 November 2023 - Pengarah Bahagian Hubungan Industri, Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT), Dato' Mohd Sharil Abdullah menggariskan ‘3 HB’ dalam mempergiat usaha dalam mengenal pasti keperluan universiti-industri pada masa hadapan selaras dengan keperluan Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 (New Industrial Master Plan - NIMP 2030).

HB yang pertama berkaitan hubungan baik universiti-industri yang saling lengkap melengkapi. 

UMP jalin kerjasama dengan 6 rakan industri

PEKAN, 12 Oktober 2022 - Universiti Malaysia Pahang (UMP) memeterai Memorandum Penjanjian (MoA) bersama enam rakan industry baru-baru ini. 

Semua industri terbabit adalah Nardoni Sdn. Bhd., Indah Water Konsortium Sdn. Bhd., Fung Yuan Biotechnologu Sdn. Bhd., IWK-Pahang Certifiying Agency Office, Gapura Solution Sdn. Bhd. dan YP Plantation Holdings Sdn. Bhd. 

Subscribe to Industri