Skip to main content

UMPSA terima Anugerah Bandar Rendah Karbon 2023

KUALA LUMPUR, 7 Februari 2023 - Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah (UMPSA) melakar sejarah apabila menerima Anugerah Bandar Rendah Karbon 2023 sempena Majlis Anugerah Bandar Rendah Karbon Malaysia 2023 yang mengiktiraf usaha dan komitmen berterusan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan organisasi dalam memajukan pembangunan bandar yang mampan dan rendah karbon. 

Subscribe to Anugerah Bandar Rendah Karbon 2023