Skip to main content

UMPSA tawar peluang sambung pengajian menerusi APEL

PEKAN, 16 April 2024- Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah (UMPSA) tawar peluang sambung pengajian buat golongan dewasa dan yang mempunyai pengalaman terdahulu termasuk pengalaman bekerja yang ingin memperoleh kelayakan akademik. 

Tawaran ini turut terbuka buat golongan profesional yang berminat untuk mencari peluang peningkatan kerjaya tetapi tidak mempunyai kelayakan akademik yang diperlukan ataupun graduan dan pelajar yang telah menamatkan pendidikan formal serta berhasrat untuk kembali menyambung pengajian.  

Subscribe to Sambung pengajian menerusi APEL