Skip to main content

Penyelidik UMPSA hasilkan produk inovasi penanaman cendawan menggunakan sisa nanas

GAMBANG, 4 Disember 2023 – Tanaman nanas yang sebelum ini dianggap sebagai sisa buangan industri pertanian kini mendapat pengiktirafan baharu dalam memberi nilai tambah kepada industri pertanian negara. 
Industri tanaman nanas di Malaysia adalah tertakluk di bawah kelolaan Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (LPNM). 

Merujuk kepada Booklet Statistik Keluasan Tanaman, Jabatan Pertanian Malaysia 2021, seluas 14,072 hektar tanaman nanas telah ditanam berjaya menghasilkan sebanyak 325,028 metrik tan nanas segar. 

Penyelidik UMPSA Dr. Noridayu bantu proses pemindahan mangsa banjir

PEKAN, 4 Disember 2023 – Melihat kepada pelbagai masalah yang timbul setiap kali banjir melanda, seorang penyelidik dan pensyarah Fakulti Pengurusan Industri (FPI) Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah (UMPSA), Dr. Noridayu Mah Hashim, 37 telah membantu dan menambah baik proses pemindahan mangsa banjir melalui model pemindahan mangsa. 

Penyelidik UMPSA kongsi kepakaran Sistem IoT dan fertigasi untuk pekebun di Pahang

PEKAN, 22 November 2023 – Sekumpulan penyelidik Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah (UMPSA) berkongsi kepakaran dalam projek Sistem Pertanian Pintar Berasaskan IoT (IoT Based Smart Farming System) yang berlandaskan aplikasi pertanian dan teknologi berjaya meningkatkan taraf hidup bumiputera terutama golongan keluarga berpendapatan rendah (B40) di luar bandar di samping mencipta peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat.

Dr. Mohd Azraai bantu petani tingkatkan ketepatan dalam sistem penyiraman dan pertumbuhan tanaman

PEKAN, 20 November 2023 – Penyelidik dan pensyarah Fakulti Teknologi Kejuruteraan Pembuatan dan Mekatronik (FTKPM), Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah (UMPSA) nekad mengkaji punca kegagalan beliau dalam menghasilkan tanaman yang berkualiti serta hasil yang konsisten dengan mencipta Agronetics atau Sistem Fertigasi Internet of Things (IoT) Berautomasi yang digunakan bagi meningkatkan ketepatan dalam sistem penyiraman dan pertumbuhan tanaman. 

Penyelidikan ini telah dijalankan di Makmal iMAMS, FTKPM.

Subscribe to Research