Skip to main content

Mengharungi gelombang: Kepelbagaian cabaran dan keseronokan renang di perairan terbuka

Aktiviti renang di perairan terbuka kian mendapat tempat dalam kalangan peminat sukan air di Malaysia. Ia menawarkan pengalaman yang sangat unik dengan cabaran yang berbeza berbanding renang di kolam. Perenang di perairan terbuka harus menghadapi pelbagai elemen alam semulajadi seperti arus yang kuat serta cuaca yang tidak menentu. Namun, bagi mereka yang meminati aktiviti ini, nilai kepuasan serta keseronokan yang diperoleh adalah tidak terbanding. 

In The Blink of an Eye: The Hidden Dangers of Microsleep

Imagine driving down the road, your eyes fixed on the stretch of asphalt ahead, when suddenly, you lose consciousness for just a few seconds. When you wake up, you realize with a jolt that your car has veered into another lane, dangerously close to causing an accident. 

Sistem Mekatronik melatari teknologi automotif masa kini

Dunia automotif kini telah berevolusi kepada keperluan sistem elektronik yang lebih canggih. Terdahulu, kecanggihan sistem elektronik ini asalnya hanya mencakupi sistem pemprosesan maklumat dan komunikasi dalam kenderaan semata-mata, contohnya sistem pandu arah atau sistem navigasi serta sistem telefon pintar. Kini, sistem elektronik kenderaan adalah berintegrasi terus dengan komponen mekanikal dalam sistem automotif.

Pentingnya guru dalam membentuk laluan kerjaya pelajar

Guru bukanlah satu kata nama yang asing dalam kehidupan seseorang. Menurut Pusat Rujukan Persuratan Melayu (PRPM), iaitu satu kemudahan dalam talian yang disediakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, guru bermaksud orang yang mengajar, pendidik, pengajar, atau pengasuh. Bermula daripada bayi, ibu bapa dan ahli keluarga merupakan ‘guru’ pertama dalam kehidupan seseorang. Bagi bayi atau kanak-kanak yang diasuh di taska atau rumah pengasuh oleh seorang pengasuh–individu ini juga memainkan peranan sebagai ‘guru’. 

More than just academics

In the ongoing discourse about reforming our education system, one crucial aspect often overlooked is the promotion of a healthy work-life balance among academics. It's easy to overlook the multifaceted identities that define us beyond the confines of our professional identities: professors, researchers, scholars, and teachers. We are not just academics, we are so much more. We are husbands, wives, sons, daughters, parents, friends, siblings, neighbours, caregivers, and parts of other meaningful communities.

Subscribe to Experts