Skip to main content

Latest news

Loading content ...

Q&A

  • UMPSA, 22 Tahun Membelah Samudera
    UMPSA, 22 Tahun Membelah Samudera

    Bermula dengan nama Kolej Universiti Kejuruteraan dan Teknologi Malaysia (KUKTEM) yang ketika itu mempunyai seramai 303 mahasiswa prasiswazah pada tahun 2002, jumlahnya…

Experts

Book Review

Sports

Yayasan UMP

My Community

My Green